Giá treo cho màn hình 55″ HI-LS550UD/E-E/U-D1000

– Loại khung : Bảo trì phía sau
Kích thước : 1212.2mm x 1000mm x 260mm
Cân nặng : 21 Kg
– Tương thích : LS550UEM-EG, LS550UEH-EG, LS550UDM-EG, LS550UDHEG, LS550UDM-EF, LS550UEM-UG, LS550UEH-UG,
LS550UDM-UG, LS550UDH-UG