Module LED Indoor IFS-EIA3Z-D

  • Mã sản phẩm: IFS-EIA3Z-D
  • Kích cỡ: P3
  • Kích thước (module DxR) mm: 192*192
  • Đơn vị: Module.