YEALINK VC880

Thiết bị hội nghị truyền hình Yealink VC880

• Cho phép mở rộng họp 24 điểm cầu và hỗ trợ 2 phòng họp ảo
• Hỗ trợ mở rộng kết nối 9 camera VCC22
• Hỗ trợ kết nối camera của hãng thứ 3
• Hỗ trợ cổng vào/ra âm thanh RCA
• Thành phần: VC880 codec, VCH50 cable hub, VCR11 remote control, power adapter và cáp.
• Tích hợp MCU 8 điểm