Micro bục phát biểu Fonestar SCF-260P/ Tây Ban Nha

Micro chủ tịch, cho phép ưu tiên nói và điều khiển micro đại biểu.
Tần số phản hồi: 20 – 18.000 Hz
Micro cỏ ngỗng dài 390 mm.
Kích thước đế: 115 x 45 x 160 mm depth
Cân nặng: 0.9 kg