Amply Fonestar 240W model MA-245/Tây Ban Nha

Công suất: Công suất tối đa 360W, Công suất hiệu dụng 240W (RMS)
Tần số đáp ứng: Từ ≤ 80Hz đến ≥ 16.000Hz ± 3dB
Độ méo tiếng: Harmonic: < 1%
Kết nối đầu vào: 07 cổng tín hiệu vào
Kết nối đầu ra: 03 cổng tín hiệu ra
Điều khiển: Nút điều khiển Bass & Treble, Nút điều khiển âm lượng tổng ra và riêng từng đường vào
Phantom: 24V
Độ ưu tiên: Có đường tín hiệu được ưu tiên
Trở kháng: Tối thiểu có: 4Ω với dòng 100V, 70V và 25V