Micro đại biểu Fonestar SCF-270D/Tây Ban Nha

Tần số phản hồi: 20 – 18.000 Hz
Micro cỏ ngỗng dài 390 mm.
Kích thước đế: 115 x 45 x 160 mm depth
Cân nặng: 0.9 kg